Emmausz közösség Honlapja
Könyv: A szemlélődés útja

Ez a  könyv a szemlélődő ima gyakorlásának könyve!

John Main egyetemi tanár volt Dublinban, nemzetközi jogot tanított. Az ötvenes években lépett be a bencés rendbe. Több mint húsz éven át tanította a szemlélődést a londoni és montreáli rendházakban. Tanításának alapgondolatai rokonságot mutatnak a középkori angol misztika kiemelkedő írásával, "A megnemismert felhője" (Vigilia, 1987). Alapgondolatai: az "egyszerűség", a "rövid, ismétlődő ima", a "belső központ", "Isten bennünk lakása", alázat, "önátadás". Ezekkel a fogalmakkal írja le a szemlélődés útját!

Ez az út nem más, mint megnyílás arra az imára, amit Jézus mond szüntelenül szívünkben a Szentlélek által. Ezt az imát átjárja a szeretet áramlása az Atya felé. A szemlélődés bekapcsolódás ebbe a misztériumba, ugyanakkor segítséget ad ahhoz, hogy szívünket kitárjuk a Végtelen előtt.

A belső út izgalmas könyvét tartja kezében az Olvasó. Meglepő igazságokra nyitja rá szemünket. Aki vállalja a szív felé vezető zarándokutat, nagy békét találhat és csodálatos felfedezésekben részesülhet.

Szerző: John Main O.S.B.
Kiadó: Marana Tha
szemlelodesut1.jpg
Könyv: Viharfelhők Ninive felett

Minden emberben  felmerül manapság a kérdés, mit hoz a jövő? A média világvégéről szóló filmeket játszik. A környezetvédők aggódnak az üvegházhatás, és a sarki jégtáblák olvadása miatt. A gazdasági szakemberek is aggódnak, látva nyersanyagforrások kimerülésését. A keresztény ember is felteszi a kérdést, de egészen más szemszögből. Mi lesz a világgal ha tovább folytatódik ez az erkölcsi züllés, az Isten elleni lázadás, a hit elutasítása? Hisszük, hogy Isten végül irgalmas, de az Ige írja, hogy igazságos is. (Róm 11,22)

Hisszük, hogy végtelenül szeret minket, de azt is hisszük, hogy egyszer minden embernek el kell számolnia életéről Isten előtt.

A szerző összegyüjtötte azokat a próféciákat, amelyeket az elmúlt 150 évben fogalmaztak meg a misztikusok a világ jövőjéről. Ez a jövő nem mondható rózsásnak. De ez az írás nem félelemet akar ébreszteni, hanem, ahogy a szerző megfogalmazza: "szeretetet és bizalmat ébreszteni az irgalmas Atya iránt."

- Így olvassuk tehát ezt a könyvet: ha a világ gonosz erői összefognak, hogy elpusztitsák az emberiséget, a jó győzni fog, mert a győzelem Isten kezében van.

Szerző: Bruder Jona
Kiadó: Marana Tha
niniv.jpg
Könyv: A te családfád gyógyítása

Ha huzamosabb ideig rosszul érzed magad lelkileg, érzelmileg vagy fizikailag, akkor ennek okát lehet, hogy őseid életében találod meg. John Hampsch C.M.F atya azt tanácsolja, nézd végig családfádat. Szerinte fájdalmaid okozói azok a bűnök is lehetnek, amelyeket őseid követtek el. Imádkozz érettük!

Hampsch atya ebbe a könyvében egy gyógyulási folyamaton vezeti keresztül az olvasót, hogy életét megtisztitsa a korábbi generációk által elkövetett bünök máig tartó hatásaitól. Mindegyik fejezet a gyógyítás folyamatának egy-egy területét érinti - szentírási idézetekkel gazdagon alátámasztva -, hogy a szerző Isten Igéjével igazolja állításait. A témát kérdés-felelet formájában fejti ki az atya.

Többek között ilyen kérdésekkel találkozhatunk:

- Mit jelent a családfa gyógyítása?

- Mi történik a tisztítótűzben?

- Hogyan okozzák őseim bűnei az én mostani betegségemet?

- Szebb lesz-e az életem, ha meggyógyul a családfám?

John H. Hampsch atya a klaretinus szerzetesrend tagja. Szolgált egyházmegyei papként, tanított szemináriumban, aminek rektora is volt. Főiskolai professzorként, egyetemi előadóként, íróként és szerkesztőként is működött. Fő feladatának tekinti, hogy minden eszközzel közelebb vigye Jézust az emberek szívéhez.

Ajánlom mindenkinek, aki felelőséget érez elhunyt rokonai üdvösségéért, és aki szeretne meggyógyulni elődei gyengeségének negatív hatásaitól.

Szerző: John H. Hampsch, C.M.F
Oldalak száma: 294
Kiadó: Marana Tha
atecsalf.jpg
Könyv: Erő a magasból

Ez a könyv a Szentlélekről szól!

Álmokról, látomásokról és próféciákról, amelyeket a Szentlélek azért ad, hogy átalakítsa szívünket és ezzel együtt a világot is körülöttünk. Minden keresztény kaphat látomást, szent álmot, és próféciát. A Bibliában sok helyen találkozunk álmokkal, látomásokkal és próféciákkal. Ez a mai korban is érvényesülhet.

***

Josip Loncar 1964. január8-án született a horvátországi Repas-ban. A Kristofori Alapítvány  igazgatója és a Kristofori Evangelizációs Intézet vezetője. A Book című evangelizációs folyóirat főszerkesztője és a Rhema című folyóirat kiadója. Az ICCRS hivatalos képviselője. Eddig három könyvet írt, ezek: A hit karizmája, A nagymama rózsafűzére, és most magyarul is megjelent: Erő a magasból.

"Húsz éve rendszeresen tart evangelizációs szemináriumokat Horvátországban és számos más országban, így Magyarországon is." "Miközben igehirdető, gyógyító és szabadító karizmájával végez szolgálatot, arról a meggyőződéséről tesz tanúságot, hogy az ember számára Jézus Krisztus az egyetlen hiteles választási lehetőség."

   (A horvát Kiadó)

Ajánlom mindazoknak, akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket a Szentlélekről és ajándékairól.

Katona István atya

Szerző: Josip Loncar
Oldalak száma: 232
Kiadó: Marana Tha
Erő_Fedlap.jpg Erö_Hátlap.jpg
Könyv: Élményeim a szenvedő lelkekkel

Mária Simma egy kicsiny hegyi faluban (Sonntag, Ausztria) élő, szegény sorsú lány volt. Már gyermekkorában sokat imádkozott, hogy a tisztítótűzben Szenvedő Lelkeken segíthessen. Szerette volna egészen Istennek szentelni az életét. Azonban gyenge egészségi állapota miatt a kolostorból elutasították. Szerényen, visszavonultan élt a szülői házban.

Egyszer azonban meglepő dolog történt. 1940-ben (25 éves volt ekkor) meglátogatta őt a másvilágról egy férfi, aki imádságát kérte. A vendég ugyanúgy volt öltözve, mint általában az emberek. Érthetően világosan beszélt. Látható és hallható volt. Mária megígérte,hogy imádkozni fog érte, ezután a látogató eltünt.

Ez a találkozás megváltoztatta Mária életét. Ettől kezdve a Szenvedő Lelkek megmentésének szentelte minden idejét. Imádkozott, vezekelt, előadásokat tartott - egészen2005-ig, - 89 éves korában bekövetkezett haláláig.

Ebben a könyvben Mária leírja ezeket az izgalmas találkozásokat, amelyek bepillantást adnak abba, hogy ki, miért került a szenvedés helyére.

Az ő karizmája egy Istentől kapott különös karizma, amely ráébreszt bennünket felelősségünkre elhunyt hozzátartozóink iránt. Ez a könyv erősíti hitünket abban, hogy van egytermészetfölötti világ, amelyet nem láthatunk, de egyszer mindannyian belépünk ebbe. De nem mindegy, hogy milyen szivvel? Milyen lélekkel?

Ajánlom mindazoknak, akik segíteni akarnak a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, el akarják mélyíteni hitüket, és felelősségteljes keresztény életet akarnak élni.

Katona István atya

Szerző: Mária Simma
Oldalak száma: 79
Kiadó: Marana Tha
Elmenyeim_a_szenvedo_lelkekkel_1.jpg
Könyv: A Szentlélekkel járni egész éven át

Kereszty Zoltán könyve egy olyan alapkönyv, amelyet minden kereszténynek el kellene olvasnia. Az Újszövetségi Szentírás egyértelműen bizonyítja, hogy az apostolok öntudata, bátorsága, evangelizációs elindulása szorosan kapcsolódik a Szentlélek eljöveteléhez. Ezt Jézus megigérte a János evangéliumban, hogy elküldi a Lelket, aki elvezet az igazságra, aki megtanít mindent, aki az apostolok eszébe juttatja az igazságot és aki megvígasztal. Ezek olyan alapkérdések, amelyek nélkül nem lehet kiegyensúlyozott életet élni, főleg nem a mai zűrzavaros világban.

Mint keresztényeknek szükségünk van öntudatra, bátorságra, evangelizációs lendületre. Mint igazságot kereső embereknek szükségünk van vezetésre, bölcsességre, vígasztalásra, jó tanításra. Mindezt a Szentlélektől kapjuk meg.

A szerző éveken keresztül vezet szemlélődő csoportokat, és megtanította keresztény testvéreket Lélekben élni és szemlélni a világot.

Ajánlom mindazoknak, akik szeretnék felismerni a Szentlélek által a hit mélységeit, és új erőt kapni az élet kűzdelmeihez.

Katona István atya

Szerző: Kereszty Zoltán
Kiadó: Marana Tha
A_Szentlelekkel_jarni_egesz_even_at_1.jpg